Sen-hjerneskader
Hvad er livskvalitet for dig med en hjernerystelse?

Familielivet sættes på prøve. Sorg, tab og ensomhed er følelser som er i spil og slider. Fremtiden og hvad der skal blive af den ramte, gør det svært at finde en retning.

SEN-HJERNESKADER

Livet med en hjerneskade

Ved du hvad der styrker dig – og hvad dine fokus punkter skal være, når du lever livet med en hjernerystelse eller anden sen-hjerneskade?

Sen-hjerneskade

Ordet ”hjerneskade” lyder voldsomt. Mange forestiller sig at skaden fratager den enkelte evnen til selv, at navigere i livet. Men det er meget andet end det.

En erhvervet sen-hjerneskade kan opstå i forbindelse med hjerneblødninger, en blodprop i hjernen, hjernerystelse og andre hovedtraumer f.eks. slag mod hovedet.

Jeg lever selv livet med en langvarig hjernerystelse – og det kan ikke ses eller høres. Derfor blev det et kald, at specialisere mig i livet med sen-hjerneskader inden for psykoterapien. Mennesker med disse skader mærker store psykiske forandringer. F.eks. er depression og angst ofte senfølger og behandlingskrævende, hvis livskvaliteten skal genfindes.

Familielivet sættes på prøve. Sorg, tab og ensomhed er følelser som er i spil og slider. Fremtiden og hvad der skal blive af den ramte, gør det svært at finde retning. Hjælp til at takle psykologiske mekanismer, kan være svære at finde, fordi der generelt mangler viden og forskning på området.

Den eneste og bedste hjælp er ofte hos ligesindede i patientforeningerne. Ellers er man mere eller mindre overladt til sig selv. Behandling ifht. det psykiske er som at finde en nål i en høstak. Jeg kender og forstår de følelser og tanker der opstår – og ved derfor hvad der skal til for, at genoprette balancen i livet igen. Herunder kan du se en af mine videoer om hvordan du genvinder identitetsfølelsen efter en hjernerystelse.

.

Sen-hjerneskade emner

Rytme i dagligdagen, for både den ramte og familien. Følelsesmæssige tilstande såsom, angst, nedtrykthed, sorg, tab, meningsløshed, ensomhed og frygten for manglende værdi i tilværelsen.

Jeg har gode resultater efter blot 3 sessioner. Hver session varer 60 min. Familien kan med fordel inddrages.

Bogen ”Kronisk RAMT” bygger på min egen historie. Jeg har været skribent på Hjerneskadeforeningens medlemsblad og afholder jævnligt foredrag i kommuner og patientforeninger.

Se mere under Foredrag og Udgivelser.